วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

การบ้าน

1.การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างไร
สามารถนำความรู้ที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการศึกษา
2.ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างไรและเกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง
ใช้ในการติดต่อหาข้อมูลหาเพื่อนคุยผลเสียใช้นัดพบกันทางอินเตอร์เน็ต
3.นักศึกษาคิดว่าซอฟท์แวร์มีความเกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
ทางด้านการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น